Da li su kompanije spremne za prelazak na Cloud tehnologiju?

Da li su kompanije spremne za prelazak na Cloud tehnologiju?

CIM Data je sprovela istraživanje na temu zašto proizvodne kompanije vrše implementaciju PLM rješenja “u oblaku”. Rezultati istraživanja, uz prednosti implementacije, prikazuju i koji su to stvarni problemi s kojima se kompanije suočavaju pri prelasku na poslovanje "u oblaku". Istraživanje prikazuje nekoliko dostupnih opcija, trenutno stanje na tržištu i identifikuje glavne razloge zašto bi kompanije trebalo da razmotre uvođenje PLM rješenja "u oblaku".

Većina današnjih PLM rješenja su tradicionalna rješenja na lokalnoj opremi kod korisnika (eng. On Premise) i usmjerena su na upravljanje inženjerskim podacima. Implementacija PLM rješenja "u oblaku" ne znači da je istovremeno potrebno zamijeniti postojeće rešenje. Potrebno je da se izabre odgovarajući model i strategija prelaska na Cloud tehnologiju, koju je potrebno uklopiti u postojeće poslovanje.

Uprkos prednostima i primjerima uspešne implementacije, neke kompanije su i dalje skeptične prema rješenjima „u oblaku“.  Ova e-knjiga donosi pregled šta je to što najviše brine kompanije, kako mogu da „razbiju mitove“ i iskoriste prednosti poslovanja „u oblaku“. Preuzimanjem istraživanja saznajte i koje nove mogućnosti možete da iskoristite implementacijom PLM rješenja "u oblaku".


Preuzmite istraživanje o Cloud tehnologijama koje je sprovela CIM Data