CATIA osnovni kurs

CADCAM Group obrazovni centar logo

CADCAM Solutions kao certificirani obrazovni partner tvrtke Dassult Systemes održava CATIA osnovni kurs u trajanju od 40 sati.
Na kursu ćete naučiti osnovne funkcionalosti CATIA modula za 3D dizajniranje.


Program kursa (40 sati):

Sketcher - Vježbe su osmišljene na način da polaznici brzo ovladaju osnovnim alatima unutar Sketch-a, što je od velike važnosti za izradu modela. Naglasak je na crtanju profila, definiranju constraint-a, dimenzioniranju te korištenju Transformation funkcionalnosti.

Part Design (osnove) - Izrada jednostavnijih modela s ciljem upoznavanja sa osnovnim feature-ima, dress-up funkcionalnostima, izradom rupa i pattern-a. Pored toga, naglasak je dan na pravilnom strukturiranju stabla modela te upoznavanju sa Boolean-ovim operacijama.

Assembly Design (osnove) - Izrada jednostavnih sklopova s ciljem upoznavanja tehnika za definiranje Assembly constraint-a, provjera stepeni slobode kretanja za dijelove sklopa i grupisanje constraint-a u setove.

Sheetmetal Design (osnove) - Izrada jednostavnih dijelova koji kao polaznu osnovu imaju ploču lima, upoznavanje s osnovnim funkcionalnostima i alatima za savijanje i oblikovanje lima te definiranje SheetMetal parametara.

Drafting (osnove) - Cilj vježbi je ovladati osnovnim funkcionalnostima i alatima za izradu nacrta, kreiranje osnovnih pogleda, presjeka, djelimičnih presjeka i detalja, kotiranje i unošenje geometrijskih tolerancija.

Surface Design (osnove) - Upoznavanje s osnovama Generative Surface Design modula, izrada jednostavnijih modela uz korištenje raznih alata za izradu i manipuliranje površinama.


Kurs se organizira prema dogovoru.

Po završetku kursa ćete dobiti certifikat CADCAM Solutions o odslušanom kursu, a ukoliko želite možete da polažete Dassault Systems ispit i obavite svetski priznatu certifikaciju. Više o zvaničnoj Dassault Systems certifikaciji, pročitajte ovde.

PRIJAVA NA CATIA KURS