PC|Schematic Automation kurs

Tijekom PC|Schematic edukacije, u trajanju od 20 sati, imate priliku naučiti kako izraditi dokumentaciju električnih shema koristeći PC|Schematic programsko rješenje.

Program kursa (20 sati):

  • Uvod u radnu okolinu (eng. Introduction to working environment)

  • Projekti i stranice (eng. Projects and Pages)
    • Što je projekt? (eng. What is a project?)
    • Kako umetnuti i označiti stranice (eng. How to insert and select pages)
    • Kako premjestiti, kopirati i obrisati stranice (eng. How to move, copy and delete pages)
  • Crtanje dijagrama (eng. Drawing Diagrams)

    • Označavanje, premještanje i brisanje objekata (eng. Selecting, moving and deleting objects)
    • Crtanje linija (eng. Drawing lines)
    • Crtanje strujnih krugova (eng. Drawing circles)
    • Postavljanje teksta (eng. Placing texts)
    • Postavljanje simbola (eng. Placing symbols)
    • Brisanje simbola (eng. Deleting symbols)
    • Komponente s višestrukim simbolima (eng. Components with multiple symbols)
    • Dostupni simboli za komponentu (eng. Available symbols for a component)

Za više informacija o tečaju, prijavama i datumima održavanja kontaktirajte nas