CATIA CAM tečaj: osnovni i napredni

Osnovni CATIA CAM tečaj (3x8 sati): Napredni CATIA CAM tečaj (3x8 sati):
  • Tokarenje
  • 2D glodanje
  • 3D glodanje
  • 5-osno glodanje
  • 5-osno napredno glodanje
  • Tokarenje s dodanim alatimaUključeno je također i sve za samu tehnologiju obrade i sve za CATIA CAM:

• Izrada predložaka (eng. templates)CADCAM Group obrazovni centar logo
• Organizacija modela
• Organizacija obrada
• Knjižice alata i obrada
• Knjižice ulaza i izlaza

Naučiti ćete koje alate i strategije upotrijebiti:

• Oduzimanje materijala
• Strategije ulaza, izlaza i prijelaza alata
• Načini pridržavanja materijala i sl.

te ćete naučiti kako sve povezati u cjelinu putem:

• Programiranja – izrada skripti (postprocesora)
• Tehnologije (praktičnog dijela)
• Integracije CAD-a i CAM-a unutar CATIA-e


Po završetku tečaja ćete dobiti certifikat CADCAM Grupe o odslušanom tečaju.

Slobodno nas kontaktirajte za više informacija o tečaju.