Certifikati

Dassault Systemes solution partner 
CATIA solution partner logo 
SIMULIA solution & certified partner 
ENOVIA solution partner 
DELMIA solution partner
Dassault CAA software partner logo

Logo ovlašteni Dassault edukacijski partner Hrvatska
Ovlašteni Dassault certifikacijski centar Hrvatska