PADS VX1.2.


S PADS programskim paketom, PCB inženjer može vidjeti svaku komponentu i svaki mehanički dio koji pripada dizajnu, u novom 3D okruženju. Mehaničke komponente, kao što su hladnjaci, montažni dijelovi ili cijela kućišta mogu biti uvezeni u PADS kako bi provjerili potencijalne probleme i opasnosti odmah, prije izrade prototipa. Koristeći industrijski standard STEP, stvarna 3D vizualizacija pruža mogućnost uvida u konačni proizvod, što 2D okruženje ne može samostalno.
Mogućnost provjere, ispravka, definiranja pravila za udaljenosti između komponenti, komponente i ruba PCB-a, komponente i mehaničkih dijelova u fotorealističnoj vizualizaciji, te mnogo drugih funkcionalnosti, dostupno je u PADS Standard, PADS Standard Plus i PADS Professional programskim paketima potpuno besplatno.

5 ključnih prednosti 3D okruženja:

1.    Postavljanje stvarnih modela komponenata u 3D-u pruža PCB inženjerima trenutnu, vizualnu, povratnu informaciju

SHADOW

2.    Korištenjem ispravnih modela komponenata, Silkscreen i Reference Designators mogu se točnije postaviti

PADS 1.2

3.    Inkorporirajući 3D modele za montažu PCB-a, uključujući kućište, vijke, podloške, matice i sl., osigurava da nema iznenađenja u trenutku kada je potrebno montirati PCB

PADS assay

4.    Provjera fizičkog izgleda kućišta pojedine komponente5.    Kućišta i svi mehanički dijelovi, poput RF oklopa, mogu se prikazati u 3D-u kako bi se osigurali potrebni razmaci


Još uvijek ne koristite simulacije tijekom razvoja?

PADS programski paketi pružaju potpunu integraciju s HyperLynx programskim alatima za Signal Integrity, Power Intergrity i Thermal Analysis. HyperLynx programski alati pružaju Vam mogućnost za provjeru “ponašanja” dizajna u svakom trenutku razvoja (prije izrade prototipa), “what-if” scenarije, te značajno smanjuju vrijeme utrošeno na pronalaženje izvora potencijalnih problema u dizajnu.

Što je sa suradnjom s MCAD alatima?
Pomoću novog, PADS Collaboratora omogućena je suradnja u stvarnom vremenu sa svim vodećim MCAD alatima (Catia, SolidWorks, Creo…) izravno iz PADS 3D radne okoline. Jednostavna izmjena Baseline podataka i zahtjeva za promjenama koje mogu biti prikazane, prihvaćene i odbijene, te praćene od strane ECAD i MCAD razvojnog tima.

PREUZMITE PADS BROŠURE