Webinar - Nove mogućnosti u razvoju proizvoda za SolidWorks korisnike sa SIMULIA asocijativnim interfejsom

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na besplatnom webinaru 26.04.2017. u 11.00h.

Tokom webinara "Nove mogućnosti u razvoju proizvoda za SolidWorks korisnike sa SIMULIA asocijativnim interfejsom" pokazaćemo Vam kako jednostavno i lako možete da iskoristite vodeću tehnologiju na području nelinearnih analiza metodom konačnih elemenata. 

Ne propustite da vidite kako možete da prenesete geometriju iz SolidWorksa u Abaqus, kako istu geometriju možete modifikovati u SolidWorksu i promene preneti u Abaqus CAE sa samo jednim klikom miša, a istovremeno sačuvati sve unapred definisane parametre i svojstva modela u softveru Abaqus.


Abaqus je programsko rešenje za realistične simulacije koji sadrži linearne i nelinearne strukturne analize, tranzijentnu dinamiku, termo-mehaničke analize, simulacije dinamike tečnosti, elektromagnetne simulacije i druge složenije analize. 




Prijavite se za webinar koji 26.4.2017. u 11 sati održava sertifikovani SIMULIA stručnjak dr. Marko Vrh. Iskoristite priliku i saznajte odgovore na sva pitanja vezano za SIMULIA Abaqus programsko rešenje.

Simulia for SolidWorks 


Prijavite se