Implementacija PLM rešenja u firmi Eurozeit

Implementacija PLM rešenja u firmi Eurozeit

Firma CADCAM DATA, članica CADCAM Grupe, uspešno je  implementirala

prvu fazu PLM rešenja na 3DEXPERIENCE platformi u firmi Eurozeit d.o.o.


Prva faza implementacije uspešno je završena, a ona pokriva upravljanje podacima i promenama.

Druga i treća faza pokrivaju projektno vođenje, praćenje proizvodnje i integraciju sa ERP sistemom.

 

 

3DEXPERIENCE platforma omogućava:

centralizovanje, upravljanje i integraciju procesa i podataka u jedno okruženje kroz ceo životni ciklus proizvoda

efikasnost poslovnih procesa, protok informacija i dokumenata uz brži pristup

bolji pregled i kontrola dokumenata i procesa, efikasnije upravljanje dokumentima kroz sledivost dokumenata, upravljanje ovlašćenjima i korisničkim ulogama, životni ciklus dokumenata

upravljanje verzijama i revizijama dokumenata

upravljanje različitim sastavnicama (inženjerska, proizvodna, servisna...) svih delova i odgovarajućim specifikacijama

poznavanje statusa dokumentacije

integraciju dislociranih i nekoordinisanih projektnih timova

integraciju dizajna, nabavke, konstrukcije, proizvodnje...

„akumuliranje“ znanja i njegovu ponovnu upotrebu uz očuvanje intelektualne svojine firme

upravljanje programima i projektima

integraciju sa poslovnim sistemom firme ERP

Dobiti od implementacije 3DEXPERIENCE platforme:

smanjenje vremena do pojave na tržištu (kraći razvojni i proizvodni ciklusi)

smanjenje troškova

unapređenje produktivnosti (eliminisanje dupliranja podataka, teškog pronalaženja informacije, ručnog prenosa dokumentacije, netačnih i neažurnih sastavnica)

unapređenje tačnosti projektovanja i proizvodnje

bezbednost i čuvanje podataka

očuvanje kompanijskog Know-how (zaštita intelektualne svojine firme)

planiranje i upravljanje resursima na osnovu trenutnih podataka iz proizvodnje

uvid u proizvodne faze u realnom vremenu i upravljanje projektima i procesima firme