Da li su kompanije spremne za prelazak na Cloud tehnologiju?

Da li su kompanije spremne za prelazak na Cloud tehnologiju?

CIM Data je sprovela istraživanje na temu zašto proizvodne kompanije vrše implementaciju PLM rešenja “u oblaku”. Rezultati istraživanja, uz prednosti implementacije, prikazuju i koji su to stvarni problemi sa kojima se kompanije suočavaju pri prelasku na poslovanje "u oblaku". Istraživanje prikazuje nekoliko dostupnih opcija, trenutno stanje na tržištu i identifikuje glavne razloge zašto bi kompanije trebalo da razmotre uvođenje PLM rešenja "u oblaku".

Većina današnjih PLM rešenja su tradicionalna rešenja na lokalnoj opremi kod korisnika (eng. On Premise) i usmerena na upravljanje inženjerskim podacima. Implementacija PLM rešenja "u oblaku" ne znači da je istovremeno potrebno zameniti postojeće rešenje. Potrebno je da se izabre odgovarajući model i strategija prelaska na Cloud tehnologiju, koju je potrebno uklopiti u postojeće poslovanje.

Uprkos prednostima i primerima uspešne implementacije, neke kompanije su i dalje skeptične prema rešenjima „u oblaku“.  Ova e-knjiga donosi pregled šta je to što najviše brine kompanije, kako mogu da „razbiju mitove“ i iskoriste prednosti poslovanja „u oblaku“. Preuzimanjem istraživanja saznajte i koje nove mogućnosti možete da iskoristite implementacijom PLM rešenja "u oblaku".


Preuzmite istraživanje o Cloud tehnologijama koje je sprovela CIM Data