Sertifikati kompanije CADCAM Data članice CADCAM Group

Dassault Systemes solution partner 
CATIA solution partner logo 
SIMULIA solution & certified partner 
ENOVIA solution partner 
DELMIA solution partner
Dassault CAA software partner logo

Certification center badge  BADGE_EPP_CERTIFIED_2018