CATIA V5 - CATDUA V5

Pomoću funkcije CATDUA V5 moguće je očistiti modele od sistemskih grešaka, poput lažnih linkova i slično. To se može napraviti za svaki deo nekog sklopa pojedinačno, za više modela odjednom ili za sve modele unutar određene mape.

Kako bi pokrenuli postupak čišćenja potrebno je napraviti sledeće:

  1. Otvoriti File / Desk.
  2. Desni klik na učitani Part te zatim na CATDUAV5


Pokretanje CATDUAV5


3. Uključiti opciju Clean, zatim na Run


CATDUAV5 clean


4. Rezultati su vidljivi u informacionom prozoru. U slučaju da se i dalje prikazuju greške potrebno je ponoviti postupak dok model nije očišćen.

5. Proveriti da li je model čist, pa se onda može snimiti.


Ukoliko se žele odjednom počistiti svi modeli unutar neke mape to je moguće učiniti na sledeći način:

  1. Otvoriti Tools / Utility
  2. Pokrenuti CATDUAV5

catdua v5 brisanje svih modula


 3.Uključiti opciju Clean i izabrati mapu


CATDUAV5_clean_file


4. U sledećem meniju potrebno je prvo uključiti opciju Keep at the same location, može se uključiti i opcija Extend selection to sub-directories. Zatim treba kliknuti na All i izabrati mapu gde se nalaze modeli i na kraju uključiti opcije Replace existing documents in the target directory i Save previous version of the documents.


catduav5_keep at the same location


5. Klikom na OK vraća se prethodni prozor u kojem su prikazani svi delovi koji će biti očišćeni. Tu je moguće promeniti mapu i naziv izveštaja (Report Name). Zatim je potrebno kliknuti Run.


catduav5_report_name


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva