CATIA V5 – Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set

U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical Set geometrical_set  a druga Ordered Geometrical Set ordered_geometrical_set . Metode se bitno razlikuju u pristupu modeliranju.
Geometrical Set omogućuje da se različiti geometrijski elementi grupišu u jedan set, ili više pod-setova i da se organizuje struktura stabla kada postane previše složena ili stablo postane predugačko. Možete staviti bilo koji element koji želite u geometrijski set, pri čemu struktura ne mora biti logična i ne mora slediti korake izrade samog modela. Redosled tih elemenata ne mora biti smislen, dok je upravljanje njima nezavisno tj. ne podleže nikakvim pravilima. Ovakva struktura je vrlo fleksibilna te ne mora u korak slediti izradu modela.
Ordered Geometrical Set odlikuje sledivost koraka koji određuju dizajn i apsorpciju elemenata. Ovde se stvaranjem elementa kreira novi objekt, a prethodni elementi se apsorbuju. Apsorbovani elementi nisu vidljivi niti dostupni, kao da su ''maskirani'' apsorbirajućim elementom. Kod ovog seta, redosled elemenata u strukturi stabla je u skladu s koracima stvaranja modela. Za razliku od elemenata unutar Geometrical Set-a, u Ordered Geometrical Set-u mogu se postaviti kao Current (slično kao u Part Design okruženju) s čime se postavljamo na željeni korak u stvaranju modela. Svi elementi koji se u strukturi stabla nalaze iza Current elementa se ne vide.
Sledeći primer prikazuje razliku između modeliranja jednim odnosno drugim setom.
U novom Part-u dodaćemo Geometrical Set, pomoću naredbe Insert / Geometrical Set. Napravićemo jednostavan Extrude od prethodno kreirane linije. Zatim ćemo preseći površinu Extrude sa ravni YZ.
geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set
Ukoliko sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti npr. Offset, sistem nam to dozvoljava bez obzira što smo Extrude.1 već presekli. Uvidom u Parents and Children vidimo da su od Extrude.1 nastala dva elementa, Split.1 i Offset.1.
geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_split_offset
Sada ćemo kreirati novi part s razlikom što ćemo to uraditi pomoću Ordered Geometrical Set. Takođe ga dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravićemo isti Extrude od linije i preseći ga sa ravni YZ.
catia_v5_geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_novi_part
Ukoliko sada želimo ponovo iskoristiti Extrude.1 i od njega napraviti Offset, sistem nam to ne dozvoljava, pa nas upozorava da se Extrude.1 ne može selektovati budući da je već apsorbovan od strane elementa Split.1.
/catia_v5_geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_extrude_1
Ovde je jedino moguće napraviti Offset od poslednjeg elementa (Split.1). Ukratko, kada koristimo Ordered Geometrical Set nemamo mogućnost ponovnog korišćenja već apsorbovanog elementa.