CATIA V5 – Part Design Features Recognition

Funkcija Part Design Feature Recognition Funkcija Part Design Feature Recognition omogućuje modifikovanje modela, iako su njegove inicijalne specifikacije izgubljene ili nisu dostupne. Pomoću ove funkcije moguće je (makar delimično) rekreirati specifikacije stabla, koje kasnije omogućuju jednostavnije izmene modela.
Sledeći jednostavni primer prikazuje osnovne elemente ove funkcije. Slika dole prikazuje model koji ne sadrži specifikacije pojedinih feature-a u stablu (nema istoriju), što nastaje onda kada se body kopira iz jednog modela u drugi bez linka.
part_design_feature_recognition
Klikom na ikonu Manual Feature Recognition part_design_feature_recognition_ikona moguće je ručno prepoznavanje pojedinih elemenata modela. Otvara se novi prozor gde se može izabrati feature (Pad, Pocket, Holes, Fillets, Chamfers, Shaft, Groove, Boolean, Draft). Na slici dole izabrana je rupa (Holes), zatim je selektovana cilindrična površina rupe. Za potvrdu je potrebno kliknuti na Apply. U stablu je dodat feature Hole.1. Sistem ne prikazuje rupu budući je automatski pozicioniran u Solid.1. Kako bi videli rupu, potrebno je da se pozicioniramo u Body.1 (Define in wok object).
pozicioniranje_u_body1_define_in_wok_object
Publikacije i ograničenja ne mogu biti prepoznati tokom procesa prepoznavanja. Sketch je kreiran kao pozicioniran i nije asocijativan. Kako bi ga napravili asocijativnim potrebno ga je povezati sa planarnom površinom modela ili ravni.
Na isti način moguće je prepoznati fillet-e. Potrebno je u meniju označiti Fillets i selektovati površinu. Ovde je dovoljno selektovati prednju zaobljenu površinu a sistem je automatski prepoznao ostale 4 površine koje zajedeno sa selektovanom čine jedan fillet. Klikom na Apply završava se naredba. Ako se sada pozicioniramo u Body.1 prepoznata rupa i zaobljenje vidljivi su na modelu kao i u stablu, pa je moguće editovati ih.
pozicioniranje_u_body1_fillet
Pored manualnog prepoznavanja pojedinih elemenata modela, moguće je i automatsko prepoznavanje klikom na ikonu Automatic Feature Recognition ikona_automatic_feature_recognition . Na ovaj način moguće je prepoznati Hole, Fillet i Chamfer. Na slici dole u meniju su selektovani Fillets i Chamfers. Sistem je prepoznao sve Fillet-e koji su onda dodati u stablo.
filleti_dodati_u_stablo
U pojedinim slučajevima automatsko prepoznavanje zaobljenih ili zakošenih ivica neće uspeti. To je zbog činjenice da je automatsko prepoznavanje usko povezano sa geometrijskim svojstvima kao što su nagib ili proporcija (u slučaju zakošenih ivica). U primeru na slici dole, fillet (crvene boje) neće biti automatski prepoznat zbog premale vrednosti ugla. Kako bi se rešio taj slučaj potrebno je koristiti funkciju Manual Feature Recognition.
manual_feature_recognition
Kod kompleksnijih modela korisna je opcija Local Feature Recognition koja omogućuje prepoznavanje elemenata na određenom delu modela, umesto na celom modelu. Potrebno je u Automatic Feature Recognition meniju uključiti opciju Local Feature Recognition. U polju Chain Up to face treba selektovati limitirajuće površine (u ovom slučaju 3 površine cyan boje), u polju Selected Faces dovoljno je kliknuti jednu površinu (Face) i sistem će automatski dodati sve ostale, poštujući zadate 3 površine kao limitirajuće. Uključena je opcija All s kojom sistem pretražuje sve elemente modela odjednom.
sistem_pretrazuje_sve_elemente_modela_odjednom
Pored manualnog i automatskog prepoznavanja elemenata, klikom na ikonu Part Analysis part_analysis_ikona moguće je grafički identifikovati Fillets i/ili Rounds. Meni Part Analysis podijeljen je u dva dela, levi deo odnosi se na Rounds analizu a desni na Fillets analizu. Potrebno je selektovati body i izabrati boje.
selektovanje_i_biranje_bojeselektovanje_i_biranje_boje_2

Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva