CATIA V5 – Positioned Sketch vs. Sliding Sketch

Sliding Sketch omogućuje korisnicima da brzo skiciraju 2D geometriju u CATIA V5. U većini slučajeva je to dovoljno, međutim Sliding Sketch korisniku ne nudi kontrolu nad dva vrlo važna detalja Sketch-a, koordinatnom početku i orijentaciji. Koordinatni početak ovog tipa Sketch-a je uvek projekcija koordinatnog sistema samog Part-a, normalno na ravan Sketch-a.Nedostatak Sliding Sketch-a je što naknadno nije moguće promeniti koordinatni početak i orijentaciju, a često se i naknadna promena ravni Sketch-a ne može uraditi smisleno (osim u slučaju kada je nova ravan paralelna sa trenutnom ravni Sketch-a).

Sledeći primer prikazuje razliku u upotrebi Sliding i Positioned Sketch-a.Crveni Sketch je rađen kao Sliding dok je zeleni rađen kao Positioned. Sada ćemo kreirati dva Pocket-a, od svakog Sketch-a po jedan, pa imamo stanje kao na slici dole.Sada ćemo promeniti Sketch Support za Sliding Sketch, i za ravan odabrati bočnu stranicu modela. Kao što se vidi na slici dole, geometrija Sketch-a je izvan 3D modela i ne može se na jednostavan (brz) način naknadno pozicionirati.Klikom na OK pojavljuje se uzvičnik u stablu modela, budući da Pocket ne prolazi kroz prvobitno kreirani Pad.Sada ćemo promeniti Sketch Support za Positioned Sketch, i za ravan odabrati bočnu stranicu modela. Ovde imamo kontrolu nad koordinatnim početkom i orijentacijom Sketch-a. Za koordinatni početak, odnosno orijentaciju imamo na raspolaganju niz mogućnosti selektovanja postojeće geometrije. Takođe je moguće okrenuti H ili V osu Sketch-a ili ih međusobno zameniti.Nakon što kliknemo OK, primećujemo da smo uspešno promenili ravan Sketch-a a time i položaj Pocket-a.Glavna prednost Positioned Sketch-a je mogućnost naknadne izmene ravni, koordinatnog početka i orijentacije Sketch-a, čime možemo jednostavno i brzo uticati na izmene modela.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva