PADS

CADCAM Grupa ovlašćena je od strane Mentor Graphicsa za održavanje kurseva programskih paketa PADS Standard, PADS Standard Plus i PADS Professional.


PADS Standard edukacija

Tokom PADS Standard edukacije, u trajanju od 25 sati, imate priliku da naučiti kako izraditi shemu, layout i dokumentaciju koristeći alate uključene u PADS Standard programsko rešenje.

Program kursa (25 sati):

Shematski deo

 • Definisanje procesa dizajna (eng. Design Process)
 • Uvod u DX Designer (eng. Getting started with DX Designer)
 • Postavke projekta (eng. Project Setup)
 • DX Designer korisnički interfesj (eng. DX Designer User Interface)
 • Postavljanje komponenti (eng. Placing Components)
 • Povezivanje komponenti (eng. Component Connectivity)
 • Hijerarhijski dizajn (eng. Hierarchical Design)
 • Mogućnosti ponovnog korišćenja određenih delova projekta (eng. Design Reuse)                             
 • Provera ispravnosti dizajna (eng. Design Verification)
 • Generisanje netliste, prenos promena (eng. Creating Netlist, Back/Forward Annotation)
 • Definisanje ograničenja i pravila u DX Designeru (eng. Constraints in DX Designer)
 • Shematska dokumentacija (eng. Schematic Documentation)Layout    

 • Layout korisnički interfejs (eng. Layout User Interface)      
 • Grafička obrada (eng. Graphics Editing)
 • Integracija sa shematskim delom (eng. Integration with Schematic)
 • Postavke dizajna (eng. Design Setup)
 • Definisanje ograničenja i pravila u Layoutu (eng. Constraints in Layout)
 • Postavljanje komponenata (eng. Component Placement)
 • Interaktivno rutiranje (eng. Interactive Routing)
 • Editovanje ruta (eng. Route Editing)
 • Korišćenje "via" (eng. Using Vias)
 • Automatsko rutiranje (eng. Auto Routing)
 • Dodavanje bakarnih slojeva (eng. Adding Copper)
 • Provera pravila (eng. Design Rule Check)
 • Generisanje dokumentacije za proizvodnju (eng. Documentation for Manufacturing)
 • 3D Okruženje (eng. 3D Environment)

PADS Standard Plus edukacija

Tokom PADS Standard Plus edukacije, u trajanju od 30 sati, imate priliku da naučite kako izraditi shemu, layout i dokumentaciju koristeći alate uključene u PADS Standard Plus programsko rešenje.

Program kursa (30 sati):

Shematski deo "Integrated Flow"

 • Definisanje procesa dizajna (eng. Design Process)
 • Uvod u DX Designer (eng. Getting started with DX Designer)
 • Postavke projekta (eng. Project Setup)
 • DX Designer korisnički interfejs (eng. DX Designer User Interface)
 • Postavljanje komponenti (eng. Placing Components)
 • Povezivanje komponenti (eng. Component Connectivity)
 • Hijerarhijski dizajn (eng. Hierarchical Design)
 • Mogućnosti ponovnog korišćenja određenih delova projekta (eng. Design Reuse)
 • Provera ispravnosti dizajna (eng. Design Verification)
 • Generisanje podataka za Layout, prenos promena (eng. Generating files for Layout, Back/Forward Annotation)
 • Definisanje ograničenja i pravila u DX Designeru (eng. Constraints in DX Designer)
 • Shematska dokumentacija (eng. Schematic Documentation)

Layout "Integrated Flow"    

 • Layout korisnički interfejs (eng. Layout User Interface)
 • Grafička obrada (eng. Graphics Editing)
 • Integracija sa shematskim delom (eng. Integration with Schematic)
 • Postavke dizajna (eng. Design Setup)
 • Definisanje ograničenja i pravila u Layoutu (eng. Constraints in Layout)
 • Postavljanje komponenti (eng. Component Placement)
 • Interaktivno rutiranje (eng. Interactive Routing)
 • Editovanje ruta (eng. Route Editing)
 • Korišćenje "via" (eng. Using Vias)
 • Automatsko rutiranje (eng. Auto Routing)
 • Dodavanje bakarnih slojeva (eng. Adding Copper)
 • Provera pravila (eng. Design Rule Check)
 • Generisanje dokumentacije za proizvodnju (engl. Documentation for Manufacturing)
 • 3D Okruženje (eng. 3D Environment)  

PADS Professional edukacija

Tokom PADS Professional edukacije, u trajanju od 40 sati, imate priliku da naučite kako izraditi shemu, layout i dokumentaciju koristeći alate uključene u PADS Professional programsko rešenje.

Progam kursa (40 sati):

Shematski deo

 • Definisanje procesa dizajna (eng. Design Process)
 • Uvod u DX Designer (eng. Getting started with DX Designer)
 • Postavke projekta (eng. Project Setup)
 • DX Designer korisničko sučelje (eng. DX Designer User Interface)
 • Postavljanje komponenti (eng. Placing Components)
 • Povezivanje komponenti (eng. Component Connectivity)
 • Hijerarhijski dizajn (eng. Hierarchical Design)
 • Mogućnosti ponovnog korišćenja određenih delova projekta (eng. Design Reuse)
 • Provera ispravnosti dizajna (eng. Design Verification)
 • Generisanje podataka za Layout, prenos promena (eng. Generating files for Layout, Back/Forward Annotation)
 • Definisanje ograničenja i pravila u DX Designeru (eng. Constraints in DX Designer)
 • Shematska dokumentacija (eng. Schematic Documentation)

Layout

 • Layout korisnički interfejs (eng. Layout User Interface)
 • Korišćenje Display Control-a (eng. Display Control Usage)
 • Podešavanje dizajna (eng. Layout Setup)
 • Definisanje geometrije štampane pločice (eng. Creating Board Geometries)
 • Postavljanje komponenti (eng. Placing Parts)
 • Provera ispravnosti dizajna (eng. Verifying the Layout)
 • Definisanje pravila za rutiranje (eng. Setup Routing Constraints)
 • Interaktivno rutiranje (eng. Interactive Routing)
 • Sketch Routing (eng. Sketch Routing)
 • Generisanje Planeova (eng. Generating Planes)
 • Kreiranje silkscreena (eng. Creating Silkscreen)
 • Kreiranje gerbera i drill data (eng. Creating Gerbers and Drill Data)
 • Kreiranje dimenzija i dokumentacije (eng. Dimensioning and Documentation)
 • 3D Okruženje (eng. 3D Environment)

Slobodno nas kontaktirajte za više informacija o kursevima, prijavama ili datumima održavanja.