CATIA V5 – 3D Curve

3D Curve funkcija je dostopna v modolu Freestyle. S pomočjo te funkcije je mogoče kreirati asociativne krivulje na katere je mogoče dodati ali spreminjati pozicijo točk, med kreiranjem krivulje ali kasneje.


kreiranje_krivih_catia_v5_na_tri_nacina

Vrstni red krivulje (Near points) se lahko izbira z desnim klikom na prikazanem tekst. V Tools / Options / Shape / Freestyle znotraj tab-a General je mogoče postaviti maksimalni dovoljeni vrstni red krivulje. Automatic order opcija možnost omogoča avtomatsko izračunavanje vrstnega reda krivulje, katera bo najbolje opisala krivuljo glede na njene omejitve.

Deviation option omogoča uporabniku, da postavi maksimalno odstopanje med krivuljo in konstrukcijskimi točkami.


deviation_option_catia_v5

Segmentation option omogoča uporabniku, da postavi največje število omejitev lokov. Minimalna vrednost je 1.

Max order možnost omogoča uporabniku, da postavi omejitve za izračun mono-arc krivulje. Ta opcija je dostopna pri tipu krivulje Control points in Near points.

  • Control points – ko je vrednost Max order presežena, mono-arc krivulja postane multi-arc. Ko posledica tega Max order vrednost nima več vpliva, te loki u so vedno reda 6.
  • Near points – ni možno kreirat 3D krivulje z vrstnim redom večjim od vrednosti Max order. vrednost Max order se vedno izbira, ne glede ali so  mono-arc ali multi-arc krivulje.

Minimalna vrijednost za Max order postavljena je na 5 za tip krivulje Control points, te na 2 za tip krivulje Near points. Maksimalna vrijednost za Max order ista je onoj definiranoj u Tools / Options / Shape / Freestyle.

Smoothing opcija dostupna je za parametrizaciju krive:


smoothing_opcija

Deviation, Segmentation i Smoothing opcije dostupne su samo za tip krivulje Near points.

Z dvojnim klikom na krivuljo je jo je mogoče editirati. Potrebno je pomakniti kurzor do točke, da se bo prikazal manipulator s pomočjo katerega se lahko modificira pozicija posamezne točke. Z desnim klikom na točko se odpre kontekstualni meni, ki nudi več opcij za kreiranje krivulj.


editovanje_krive


Odvisno od tipa kreiranja krivulje, dostopne so sledeče možnosti:


dostupne_opcije_u_odnosu_na_tip_krive


S klikom na ikono Insert a point insert_a_point je mogoče dodati točko na krivuljo. Potrebno je kliknit na segment med dve obstoječe točke kjer želite dodati novo točko ter kliknit na željeno lokacijo točke.


tacka_na_krivoj_catia_v5


S klikom na ikono Remove a point remove_a_point_catia_v5 je mogoče izbrisati posamezno točko. Potrebno jo je samo označiti ampak krivulja se posodobi trenutno brez te točke.


uklanjanje_tacke_na_krivoj_catia_v5


S klikom na ikono Free or constrain a point  Free or constrain a point lahko postavite točko na določeno geometrijo (krivuljo, točko) na način da premaknete točko ali jo proecirate na krivuljo s pomočjo CTRL tipke in klikom na krivuljo. Točka se bo proecirala po krajši oddaljenosti do krivulje. S Pomočjo iste ikone lahko tudi odstranite  Constrain  od točke.


free_or_constrain_a_point_pozicioniranje_tacke


Mogoče je istočasno označiti vse točke krivulje. Z desnim klikom na geometrijski set ali na eno točko znotraj geometrijskega seta ter za tem desnim klikom v meniju izbrati Select all points in the geometrical set.


select_all_points_in_the_geometrical_set


Contextual Options

Z desnim klikom na točko se pojavijo meni ,kjer so dodatne možnosti, kot npr. postavljanje tangentosti ali zakrivljenosti. Pri tipu krivulje Through points se lahko tangentnost doda v katero koli točko, pri tipu Near points se lahko  doda samo na začetni in / ali krajni točki. Če je krivulja narejena s pomočjo Control points tangentnosti ni mogoče dodati. Na spodnji sliki spojene so dve krivulje ter je dodana tangentnost v začetni točki modre krivulje (desni klik na točko ter se za tem vključi možnost Impose tangency).


contextual_options


Z desnim klikom na točko je mogoče zamenjati tudi zakrivljenost krivulje (Impose Curvature). Prikaže  se puščica katera označuje smer zakrivljenosti (vektor). Menjava smeri vektorja menja tudi smer zakrivljenosti. Smer zakrivljenosti je vezan na ravnino, katera je definirana kot normala na tangentni vektor.


impose_curvature_promena_zakrivljenosti