CATIA V5 – Constraint Tolerance in Sketcher

V sketch-u je mogoče dodati, modificirati ali izbrisati tolerance dimenzij in jih avtomatsko generirati na načrtu. Tolerance dimenzij je mogoče ustvariti na dva načina:

  • Kliknemo na ikono Edit Multi-Constraint v orodju za dimenzioniranje. Odpre se okno z vsemi dimenzijami ustvarjenimi v sketch-u. Potrebno je izbrati dimenzijo, na katero se doda toleranca in vpisati vrednostiza zgornjo in spodnjo toleranco.  


  • Toleranco je prav tako mogoče dodati preko kontekstualnega menija, dvojnim klikom na dimenzijo nato pa desni klik v polje Value, ter Add tolerance. Odpre se okno, kjer je potrebno vpisati vrednosti za zgornjo in spodnjo toleranco.

Po tem, ko se dodajo tolerance na enega od prikazanih načinov, se te prikažejo v sketch-u.

Na enak način je mogoče modificirati ali pobrisati tolerance. V 3D je mogoče videti tolerance, kadar urejamo feature, ki je bil ustvarjen iz sketch-a.

Na načrtu je mogoče avtomatsko prikazati tolerance ustvarjene v sketch-u, če se dimenzije ustvarijo v avtomatskem ali step-by-step načinu. Potrebno je vključiti opcijo With design tolerance.