CATIA V5 – Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set

V Generative Shape Design (GSD) modulu obstajajo dve metodi modeliranja.  Ena uporablja Geometrical Setgeometrical_set  druga Ordered Geometrical Set  ordered_geometrical_set . Metodi se zelo razlikujeta v pristupu modeliranju.

Geometrical Set omogoča, da se različne geometrijske lastnosti grupirajo v en set, oziroma več pod-setov ter da se organizira drevesna struktura, ko postane preveč zožano ali celo drevesna struktura postane predolga. V geometrijski set se lahko vstav katerikoli element, pri čemer ni potrebno, da je struktura logična. Ni potrebe bo logičnem vrsten redu, dokler je upravljanje njimi neodvisno ter ni pod vplivom podliježe nikakvim prkakeršnim koli pravilom . Takšna struktura je zelo fleksibilna, ter ne sledi korak po koraku gradnji modela.

Ordered Geometrical Set odlikuje sledljivost korakov kateri določajo dizajn in uporabo elemenatov. Tukaj ustavrjanje nove funkcije uporabi element. Uporabljeni elementi niso vidni ter tudi niso več dostopni, kot da so ''skrite'' z uporabljeno funkcijo. Pri tem setu je  vrstni red funkci v drevesni strukturi v skladu z koraki ustvarjanja modela. Za razliko od funkcije znotraj Geometrical Set-a, so funkcije v Ordered Geometrical Set-u lahko postavljene kot Current (podobno kot v Part Design okolju) s čim se postavlja na željeno mesto v ustvarjanju modela. Vse  funkcije katere se nahajajo v drevesni strukturi za Current, so nevide.

Naslednji primer prikazuje razlike med uporabo enega in drugega seta.

V novem Part-u dodamo novi Geometrical Set. To naredimo s pomočjo ukaza Insert / Geometrical Set. Napravili bomo enostavni Extrude od predhodno narejene linije. Za tem bomo presekali površino Extrude z ravnino YZ.


geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set


V kolikor sedaj želimo ponovno uporabiti Extrude.1 in iz njega napraviti npr. Offset, nam sistem to dovoljuje, ne glede na to, čeprav smo Extrude.1 že presekali. V Parents and Children vidimo da so od Extrude.1 nastale dve funkcije, Split.1 in Offset.1.


geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_split_offset


Sedaj bomo kreirali novi part s pomočjo Ordered Geometrical Set. Dodajemo ga preko Insert / Oredered Geometrical Set. Napravili bomo isti Extrude od linije ter ga presekali z ravnino YZ.


catia_v5_geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_novi_part


V kolikor želimo ponovno uporabit Extrude.1 in iz njega napraviti Offset , nam sistem to ne omogoča. Opozori nas, da  Extrude.1 ne moremo označiti, ker je že uporabljen pri drugi funkciji Split.1.


/catia_v5_geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_extrude_1


Tukaj je edino možno napraviti  Offset od zadnje funkcije (Split.1). Ko koristimo Ordered Geometrical Set ne moremo ponovno uporabiti  že uporabljenega elementa