CATIA V5 – Prikazovanje 3D Wireframe geometrije na načrtu

Pogosto se ob kreiranju tehnične dokumentacije (načrtov) pojavi potreba za projiciranjem 3D Wireframe geometrije na načrt, npr. ko želimo v določenem pogledu ali preseku prikazati geometrijo katera je rotirana v odnosu na ta presek. V koliko želimo napraviti presek rotacijske konture katera vsebuje rebra, a sami presek gre skozi rebro CATIA se avtomatskoi doda šrafura kozi rebro, kar ni običajna inženerska praksa.

Naslednji primer prikazuje kako dodati Wireframe geometrijo (kreiranu v 3D) na načrt. S pomočjo te geometrije modificirati šrafuro tako da ne zajema rebra. Slika spodaj prikazuje ohišje z rebrami.

Sedaj bomo odprli načrt in kreirali nekaj osnovnih pogledov

Vidimo da presek A-A poteka skozi rebro, ter da je rebro šrafirano. Sedaj se bomo vrnili v 3D Part in dodali bomo Wireframe geometriju. Prestavimo se v modul Generative Shape Design. V drevesni strukturi lahko dodamo novi set in ga poimenujemo  npr. Geometry for Drawing. Če  gre presek skozi rebro, je  ideja da naredimo presek med Partbody in ravnino katera je rotirana v odnosu na ravnino preseka, da ne gre skozi rebro. Prvo je potrebno kreirati ravnino (Angle/Normal to Plane). U tem primeru gre ravnina skozi Z os in pod kotom  od 12⁰ v odnosu na YZ ravnino.

Sedaj bomo s pomočjo funkcije Intersection  naredili presečišče Part z ravnino, ki smo jo kreirali. Klikom na Preview vidimo rezultat že preden smo zaključili operacijo. Tukaj se lahko opazi da imamo dva rezultata preseka.

S klikom na OK sebo oprlo novo okno, ki nas opozarja, da je možnih več rezulattov (Multi-Result Management). Možnosti mamo ohraniti en ali več rezulatov.

Obdržali bomo samo desno stan, ker bo presek na načrtu narejen samo za to stran Part-a. Izberemo prvo možnost, ter kliknemo OK. Dovolj je kliknit na določen del geometrije (npr. brid) poleg geometrije katero želimo zadržati (v koliko je vključena opcija Near; default).

Kliknemo na OK in dobili smo geometrijo katero je sedaj potrebno rotirati v ravnino preseka (v tem priemru YZ). To naredimo s pomočjo   funkcije Rotate  ,kot je prikazano na sliki.

Sedaj smo dobili željeno Wireframe geometrijo na pravi poziciji. Vrnemo se na načrt, ter v Properties od preseka A-A vključimo opcijo 3D Wireframe (slika spodaj).

Po posodobitvi imamo rezultat, ki ga prikazuje slika spodaj.

Potrebno je še pobrisati generirano šrafuro in ročno dodati šrafuro katera ne zajema rebro.