CATIA V5 - Split and trim

Split

Split split je operacija v kateri  eden element odrežemo z drugim elementom. S pomočjo operacije Split je mogoče razdeliti linijo ali krivuljo z točko, krivuljo ali površino. Mogoče je razdeliti površino z krivuljo (linijo) ali površino. Ko zaženemo funkcijo, se odpre novo okno v katerem je potrebno treba označiti element katerega želimo odrezati (polje Element to cut). S klikom na modro ikono je mogoče dodati več elementov ter jih odrezati v enem koraku. v polje spodaj se vnese element s katerim želimo odrezati predhodno izbrani element.


split_definicija_catia_v5


Na sliki spodaj je odrezan element Fill.1 z elementom Fill.2. Ostane element na katerega smo kliknili z miško (v tem primeru desni del površine). V koliko želite ohraniti drugi del površine, je to možno spremeniti s klikom na Other side. Znotraj Optional parameters je možno vključit možnost Keep both sides, kar ohrani obe površine. Poleg tega je tudi opcija Intersections computation, katera bo z funkcijo Split kot rezultat dala presek med  dvema površinama (v tem primeru je to linija). S klikom na Remove ali Replace je mogoče odstraniti ali zamenjati element(e) s katerim režemo.


split_definicija_catia_v5_odrezan_element


Trim
TrimTrim je je operacija s katero se dva elementa odrežeta en drugega. S Pomočjo Trim operacije je mogoče istočasno odrezati krivuljo z krivuljo ali površino z drugo površino. Potrebno je označiti elemente katere želimo odrezati (pojavijo se znotraj polja Trimmed elements). Ostane tisti del na katerega smo kliknili z miško. V koliko želimo spremeniti rezultat se to naredi s klikom na Other side/next element in Other side/previous element. Mogoče je izbrati elemente katere se želi izbrisati oziroma zadržati (polja Elements to remove in Elements to keep). Tukaj je mogoče dobiti presek med površinama , z vključitvijo opcije Intersections computation.
split_definicija_catia_v5_odrezan_element_Intersections_computation


Tabela