OMDAPeureka-logo.pngPred začetkom serijske proizvodnje novega proizvoda, je le-ta izpostavljen številnim standardnim testom, ki zagotavljajo brezhibno delovanje v njegovi življenjski dobi. Med njimi je tudi preizkus na vibracije, pri katerem je izdelek postavljen na stresalnik, kjer se vzbuja z nekoliko višjimi vibracijami, kot so predvidene pri vsakdanji uporabi. Sodobni inženirski pristop torej potrebuje programsko orodje, ki omogoča predvidevanje življenjske dobe izdelka izpostavljenega določenim vibracijam že v fazi razvoja, preden je narejen prvi prototip. CimFat plug-in za CATIA s svojimi state-of-the-art metodami omogoča predvidevanje življenjske dobe v uporabnikom prijaznemu CATIA okolju.

Predvidevanje življenjske dobe izdelka izpostavljenega vibracijam, je zelo zahtevno, predvsem zaradi velikega števila različnih obremenitev, ki se uporabljajo pri testiranju izdelka. CimFat plug-in za CATIA z dodajanjem novih obremenitev na enostaven in transparenten način omogoča izvajanje vibration fatigue analiz.Benefiti CimFat plug-in so:

  • Predvidevanje časa do porušitve za določeno vibracijsko obremenitev
  • Primerjanje različnih konstrukcijskih rešitev glede na fatigue criteria
  • Zmanjšanje števila sprememb v fazi izdelave prototipov in proizvodnje zaradi prezgodnje porušitve v času testiranja na stresalniku
  • Integriran izračun vibration fatigue, v standardno numerični analizi izdelka