PLM rešitve za letalsko in vojno industrijo

Inovativnost, znanje, prilagodljivost in razvoj se zahteva pri oskrbi dobavne verige.
Kontaktirajte nas - imamo rešitev.

plm za letalsko industrijo

Veriga dobaviteljev v letalski in vojni industriji zahteva vse več fleksibilnosti in učinkovitosti. Serijska proizvodnja zahteva inovativno vodenje. Mala in srednja podjetja so primorana najti primeren način kako podatke, informacije in znanje uporabiti za rast.  

Industrijske rešitve, ki temeljijo na 3DEXPERIENCE platformi, omogočajo operativno učinkovitost, doslednost skozi razne discipline in kontrolo celotnega procesa, da bi se na učinkovit način proizvedel končni proizvod. Industrijske rešitve so prilagojene potrebam in zahtevam posameznega industrijskega sektorja, da bi se optimalno integrirali vsi inženirski procesi in discipline, od same ideje preko projektiranja in modeliranja do proizvodnje in dobave proizvoda.


Industrijske rešitve omogočajo rast produktivnosti celotne verige dobaviteljev

Proizvajalci v letalski in vojni industriji, kot tudi njihovi dobavitelji, iščejo načine kako zmanjšati stroške proizvodnje in čas do lansiranja proizvoda na tržišče. Istočasno, se od njih zahteva inovativnost in izboljšave. Takšni izzivi rezultirajo, da se OEM-i (eng. Original Equipment Manufacturer) v letalski in vojni industriji vse več zanašajo na partnerje s katerimi lahko zmanjšajo rizik in povečajo razvoj in proizvodnjo. To ima za posledice razvojne time po celem svetu, proizvodi so vse bolj usklajeni ter tako tudi samo upravljanje s projekti, je bolj usklajeno kar predstavlja dodatne izzive.

Programske rešitve katere so prilagojene zahtevam industrije in implementirane s strani našega strokovnega tehničnega kadra pomagajo podjetjem, da učinkoviteje upravljajo s  projekti, sodelujejo s dobavitelji ter razumevanje informacij in podatkov.

Industrijska rešitev Engineered to Fly omogoča pristop vsem podatkom o projektu in kolaboraciji v realnem času. S trenutnim vpogledom v pokazatelje ključnih zmogljivosti - KPI (eng. Key Performance Indicator) in spremljanjem celotnega procesa, lahko dobavitelji lažje izpolnijo zahteve in istočasno sodelujejo na optimizaciji z različnimi spremembami. Celovito spremljanje pomaga v poenostavljanju upravljanja sprememb, avtomatskem ažuriranju, ter vpogled v vse predhodne verzije in modifikacije.

Dobite več projektov

Proaktivno upravljanje časovno omejenih ponudb, izboljšuje sodelovanje med zaposlenimi in oddelki ter povečuje operativno učinkovitost. Vse to je mogoče doseči z implementacijo industrijske rešitve Engineered to Fly. Ta rešitev omogoča, da je znanje optimalno uporabljeno že v fazi pripravljanja ponudbe, ter se lahko ponovno uporabi. Točni podatki so dostopni v realnem času vsem članom, ki pripravljajo ponudbo za pridobitev novega posla. Prodajni oddelek lahko ponovno uporabi znanja pridobljena na prehodnih projektih. Razvojni dizajn se lahko hitro in lažje prilagodi zahtevam odjemalca, medtem simulacije pomagajo, da se optimizira dizajn, da bo proizvodnja bila čim bolj učinkovita, brez zmanjšanja zmogljivosti proizvoda.

Industrijska rešitev Engineered to Fly spremlja vse zahteve kupcev in proces odločanja, kar pomeni več časa za inovacije. Podjetja katera so implementirale industrijsko rešitev Engineered to Fly lahko lažje in bolj učinkovito zadovoljijo zahteve kupcev in sestavijo bolj natančno ponudbo ter lažje pridobijo preverjene partnerje.

Izboljšanje lastnosti

Zmanjšanje primopredaje dokumentacije, lažja izmenjava informacij in podatkov , ponovna uporaba standardnih pravil in načrtov, kot tudi pridobljena znanja, močno povečajo operativno učinkovitost. Digitalna kontinuiteta od idejne faze do proizvodnje fizičnega proizvoda na temelju skupnih referenc povezuje inženirske teame. Podjetja imajo možnost skozi edinstveni izvor podatkov že zgodaj optimizirati projekt, okrepiti sodelovanje med raznim oddelki, povečati kvaliteto ter v končni fazi skrajšati čas do lansiranja proizvoda na tržišče v okviru proračuna in plana.

Digitalna stalnost sprememb spreminja pravila igre za podjetja ki projektirajo in/ali proizvajajo letala ali strojne komponente, kompozite, izdelke iz pločevine, kalupe i orodja kot tudi električne in hidravlične sisteme.

Izboljšanje rezultatov projekta

Zadovoljitev zahtev in obvez zahteva centralizirano upravljanje z vsemi projektnimi podatki, ključnimi procesi in ustreznimi tehnologijama. Nujno je, da so vse vezane funkcije projekta vodene, kot povezana celota, da bi se proizvod pravočasno izvedel ter da bodo doseženi rezultati projekta. Dobavitelji delov in malih sklopov imajo možnost izboljšanja dela na projektu skozi usmerjen in kontroliran pristop, ki vključuje informacije v realnem času, popolno zagotavljanje podatkov in drugih informacij ter sledenje zahtev certifikacije in OEM-ov (eng. Original Equipment Manufacturer).

Prednosti implementacije PLM rešitve:
 • Upravljanje z tehnično dokumentacijo, zahtevami in pogodbami
 • Natančno upravljanje s sledljivostjo informacij med različnimi Teami
 • Učinkovitejše upravljanje s projekti zaradi lažjega pristopanja točnim podatkom v realnem času in kontrolnim dokumentom
 • Optimizacija dizajna in proizvodnje
 • Razvoj kvalitetnejših proizvodov
 • Krajši razvojni ciklus
 • Usklajenost z zakonskim predpisi in industrijskimi standardi
 • Boljše sodelovanje med dislociranim teami

PLM za letalsko industrijo i obrambo


 

Slika turbine

  • Upravljanje z proizvodom in zahtevami (eng. Product & Requirement Management)
  • Upravljanje s programi in projekti (eng. Program and Project Management)
  • Razvoj in projektiranje proizvodov (eng. Product Design and Development)
  • Sistemski inženiring (eng. Systems Engineering)
  • Upravljanje s podatki o proizvodu (eng. Product Data Management)
  • Upravljanje s sestavnicami (eng. BOM Management)
  • Upravljanje z dokumenti (eng. Document Management)
  • 3D projektiranje in 2D dokumentacija (eng. 3D Design and 2D Drawings)
  • Kompoziti (eng. Composite Materials)
  • Mehatronika (eng. Mechatronics)
  • Komunikacija med oddelki (eng. Communication across the development disciplines)
  • Simulacija obnašanja proizvoda (eng. Product Behaviour Simulation)
  • Tehnična dokumentacija (eng. Technical Documentation)
  • Katalog delov (eng. Parts Catalogues)
  • Integracija dobaviteljev in izmenjava podatkov (eng. Supplier Integration & Data Exchange)

Koristi:

 • Izkušnje na projektih v letalski industriji v jugovzhodni Evropi
 • Celovita storitev - od svetovanja do razvoja komponent

Kontaktirajte nas
Slika letala v programu

Prednosti

 • Izkušnje projekta v letalski industriji Srbije
 • Storitve ponudbe - od svetovanja do razvoja komponent

Kontaktirajte nas Slika komponenta letala v programu

  • PLM svetovanje
  • PLM optimizacija procesa
  • PLM implementacija
  • PLM integracija s poslovnim procesi
  • PLM integrirani razvoj
  • Tehnična podpora
  • Inženirske usluge projektiranja in razvoja proizvodov

 

 

Prednosti

 • Izkušnje projekta v letalski industriji Srbije
 • Storitve ponudbe - od svetovanja do razvoja komponent

Kontaktirajte nas


 

 Simulacija v programu

CADCAM Group je pooblaščeni zastopnik Dassault Systèmes za programske rešitve CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA in inovativni programski paket (platformo) 3DEXPERIENCE. Je vodilni ponudnik storitev uvedbe in postavljanja (implementacije) PLM rešitev in edini pooblaščeni Dassault Systèmes certifikacijski center v jugovzhodni Evropi. Ekipa visoko izobraženih inženirjev in strokovnjakov nudi celovito storitev PLM svetovanja in postavljanja (implementacije) poslovnih rešitev in inženirske storitve projektiranja in izobraževanja za CAD, CAM, CAE in mehatroniko. CADCAM Group je s svojim razvojno-raziskovalnim oddelkom razvil edinstveno programsko rešitev MECODES, ki povezuje vodilne ECAD programske pakete s CATIO V5 in 3DEXPERIENCE paketom, s tem pa je omogočeno multidisciplinarno razvijanje izdelkov.

 cadcam izobraževalni centar logo

Kontaktirajte nas