SmartMForming projekt

SmartMForming project partnersPodjetja Gorenje Orodjarna d.o.o. in TPV trženje in proizvodnja vozil d.o.o. iz Slovenije ter podjetje CADCAM Design Centar iz Hrvaške, so se leta 2016 uspešno prijavila v Program EUREKA s projektom SmartMForming in za izvajanje projekta pridobila sredstva v vrednosti 1,1 milijona eura. Predvideno trajanje projekta je 3 leta.

Oblikovanje pločevine predstavlja enega od najpomembnejših procesov v moderni industrijski proizvodnji. V današnjem času je veliko število delov v avtomobilski, letalski ter v industriji hišnih aparatov narejenih iz pločevine. Procesi oblikovanja pločevine so kompleksni in zahtevajo zelo natančno načrtovanje. Tekom zadnjih nekaj let je to postalo še večji problem, predvsem zaradi vse kompleksnejših proizvodov, visokih zahtev po kvaliteti proizvodov ter razvoja novih, lahkih in trdnih materialov. Danes se v avtomobilski industriji več kot 35% pločevinastih delov izdeluje iz materialov visoke trdnosti in ta odstotek se stalno povečuje.

Glavna prednost uporabe materiala visoke trdnosti je visoka trdnost končnega proizvoda, kar pomeni, da je mogoče narediti proizvod z manjšo gostoto ter posledično manjšo težo. Danes obstajajo razne metode za izboljšanje preoblikovanja pločevine, vendar so mnoge od njih zelo drage, tako da le velika podjetja lahko vlagajo sredstva v temu primerne tehnologije.

SmartMForming je inovativni razvojni projekt, v katerem se bo razvilo Pametno orodje s senzorji, ki regulirajo hitrost oblikovanja in preoblikovalno sila. V orodju se lahko združita dve ali več operacij v eno, ter na ta način skrajša čas proizvodnje. To orodje, ki je vgrajeno v mehansko stiskalnico, posnema funkcionalnosti hidravlične stiskalnice.

Ideja, ki stoji za konstruiranjem Pametnih orodij je, da imajo vsi uporabniki možnost izboljšave tehnologije in poenostavitve celotnega postopka preoblikovanja pločevine s pomočjo le nekaj klikov. Zamisel Pametnih orodij je uporaba senzorjev, ter možnost »on-line« upravljanja z orodji, in sicer nameščanje parametrov, kontroliranje stanja orodja ter optimizacija procesa.


Eureka certificate