DELMIA Apriso

DELMIA Apriso

DELMIA Apriso je globalna rešitev za proizvodno orientirana podjetja, ki preko transformacije poslovanja omogoča doseganje in vzdrževanje operativne odličnosti. S Apriso programsko rešitvijo proizvajalci izboljšajo svoje organizacijske sposobnosti s ciljem hitrejše in učinkovitejše prilagoditve na spremembe. Večkrat nagrajena, ta softverska rešitev čvrsto sinhronizira proizvodne operacije, verigo oskrbe in nudi popolno preglednost, ter kontrolo nad poslovnimi procesi v realnem času. 


Apriso pomaga proizvajalcem, da dosežejo konkurenčno prednost na sledeče načine:       

 • omogoča hitre reakcije na planirane in nepredvidene spremembe
 • omogoča celovit pregled, kontrolo in sinhronizacijo proizvodnih operacija, skozi celotno podjetje in verigo dobaviteljev
 • integrira digitalni svet planiranja in konstrukcije z resničnim svetom izvedbe

Kot del Dassault Systèmes programska rešitev DELMIA, proizvod podjetja Apriso zajema programska in storitvene rešitve katere funkcionirajo kot platforma za upravljanje z proizvodnim operacijama (eng. Manufacturing Operations Management – MOM).  Apriso Manufacturing Execution System (MES) ponuja več kot le vodenje ljudi, procesov in virov za proizvodne operacije v podjetju. Apriso MES predstavlja globalno rešitev za upravljanje z proizvodnjo, skladiščenjem, kvaliteto, vzdrževanjem in nadzorom procesa dela na vseh lokacijah. Skoraj 100 vodilnih svetovnih proizvajalcev uporablja programsko rešitev Apriso, da bi dosegli odličnost skozi Lean Manufacturing, Six Sigma in druge iniciative za poboljšanja procesov.


Apriso Manufacturing Operations Management (MOM)

Proizvodnja se z novimi pristopi upravljanja kontinuirano spreminja – tisti, ki ne vključuje samo proizvodni obrat, ampak tudi skladiščenje in razširjeno mrežo dobaviteljev, s ciljem usklajevanja porabe materiala skozi dobavno verigo za odpravo zalog, izboljšan odziv na spreminjajoče pogoje, hkrati pa se nenehno izboljšuje kakovost in zmanjšuje čas cikla.

Apriso Manufacturing Operations Management omogoča upravljanje z proizvodnimi operacijami na sledeče načine:

 • upravlja vse soodvisnosti in omogoča celoviti nadzor sistema v prejetju
 • zagotavlja "eno različico resnice«, ki omogoča sočasen in usklajen pretok informacij za strožji nadzor različnih proizvodnih procesov«, ki omogoča sočasen in usklajen pretok informacij za strožji nadzor različnih proizvodnih procesov
 • omogoča optimizirano proizvodnjo brez papirja, ki zagotavlja navodila v elektronski obliki za delo, preverjanje napak in funkcionalno usklajevanje med proizvodnim
 • upravlja celoten življenjski cikel poslovnih procesov za proizvodnjo in dosledno izvajanje globalnih procesov in najboljših praks
 • proizvajalcem omogoča da dosežejo svoje cilje zmanjšanja količine odpada in čas ciklusa, ter poboljšanje učinkovitosti, kvalitete in zadovoljstva kupcev
 • zagotavlja prave informacije pravim ljudem v pravem trenutku, da bi se omogočile boljše odločitve o vsakem vidiku proizvodnje, vključujoči napredno planiranje, analizo proizvodnih kapacitet, spremembo inventarja in čas ciklusa
 • zagotavlja odlične temelje za upravljanje s kvaliteto, kontinuirane izboljšave in usklajenost
 • nadgrajuje Lean Manufacturing in Six Sigma iniciative za kreiranje dolgoročnih rešitev

DELMIA Apriso - product overview


Apriso Manufacturing Execution System (MES)

Čedalje bolj postaja učinkovitost proizvodnje odvisna od poenostavitev poslovanja, bodisi v proizvodnem obratu ali celotni dobavni verigi. Proizvajalci morajo transformirati svoje poslovanje z pomočjo avtomatizacije, izvajanjem in upravljanjem kvalitete poslovnih procesov skozi celotni sistem. To pomeni popolno integracijo procesa, ki vključuje dobavno verigo, proizvodnjo, vzdrževanje, distribucijo, kvaliteto in delovne operacije, ne glede na to kje se objekti in operacije fizično nahajajo.
Apriso Production je program ki omogoča MES zmogljivosti, ter v kombinaciji z drugimi aplikacijami programa Apriso ponuja veliko bolj kvalitetno rešitev od tradicionalnega MES sistema. Aplikacije programa Apriso funkcionirajo kot IT platforma, da bi se dosegli različni proizvodni procesi na vsaki od vaših lokacij, ter omogoča edinstveno integracijo ter sodelovanje z dobavitelji. Ta razširjen pogled v MES-u je to, kar imenujemo Manufacturing Operations Management (MOM).


Za več informacij pošljite povpraševanje