Infrastructure

Infrastructure

CATIA V5 ima popolnoma prilagodljivo platformo za sočasno načrtovanje proizvodov in za upravljanje podatkov o proizvodih. Vrhunska arhitektura V5 nudi napredno kontrolo načrtovanja za najsodobnejše inženirstvo.


STEP Core Interface 1 (ST1)


CATIA - STEP Core Interface 1 pomaga uporabnikom, ki delajo v heterogenem CAD / CAM okolju, pri izmenjavi podatkov v nevtralnem formatu. Ta modul omogoča uporabnikom interaktivno branje in pisanje podatkov STEP AP214 i STEP AP203, kar omogoča zanesljivo dvosmerno izmenjavo podatkov med različnimi sistemi. Da bi se olajšal dostop do podatkov, CATIA verzije 5 nudi enoten uporabniški vmesnik za vse podprte formate, pri tem pa uporablja ukaze uporabniškega vmesnika, kompatibilnega z Windows sistemom in avtomatskim prepoznavanjem STEP datotek.
CATIA STEP core interface 

PPR PDM GATEWAY 1 (PX1)


CATIA - PPR PDM GATEWAY 1 vsebuje orodja za izdelavo celovitega vmesnika med CATIO V5 in katerimkoli PDM-jem za uvoz/izvoz podatkov v heterogenem okolju. PX1 modul ima vgrajen niz API, ki omogoča razvoj in uporabo lastnega vmesnika z drugimi PDM sistemi.
Uvozno/izvozne infrastrukture so sestavljene iz več komponent, pri čemer ima vsaka svojo specializirano funkcijo za delo z izmenjanimi podatki: ekstrakcija, validacija, mapiranje in usklajevanje.
Uporabnik ima možnost upravljati in poenostaviti vse informacije, ki so povezane z izdelkom skozi ves življenjski cikel, ne glede na svoje PDM sisteme, hkrati pa ohranja integriteto in zanesljivost podatkov preko sinhronizacije.
CATIA ppr pdm


Kontaktirajte nas za več informacij