Manufacture

Manufacture

CATIA V5 Machining nudi najkvalitetnejša orodja in rešitve, ki proizvajalcem omogočajo da načrtujejo, simulirajo in optimirajo strojno obdelavo s ciljem, da se izdela kvalitetnejše izdelke.
Bistveno skrajšuje celoten čas izdelave ob zagotavljanju maksimalne kvalitete in učinkovitosti proizvodov.


Lathe & Prismatic Machining  (LPE)

V današnjem globalnem okolju je nujno da podjetja hitro in odločno odgovorijo na zahteve kupca. Zaradi tega morajo podjetja hitreje proizvajati komponente, optimizirati uporabo strojnih orodij in v čim večji meri avtomatizirati programiranje strojev.
CATIA – Lathe & Prismatic Machining omogoča hitro definiranje kode programov za rezkanje in struženje v enem okolju. NC programerji imajo popolno asociativnost s CATIA oblikovanjem, kot tudi zmogljive sposobnosti avtomatizacije in pripravo za strojno obdelavo, s čemer se drastično zmanjša čas NC programiranja in obdelave.Vključeni moduli:


 • Lathe Machining 2
 • Prismatic Machining 2
 • NC Manufacturing Review 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
CATIA Lathe Prismatic Machining

Surface Machining (SGE)

V današnjem globalnem okolju je nujno da podjetja hitro in odločno odgovorijo na zahteve kupca. Zaradi tega morajo podjetja hitreje proizvajati komponente, optimizirati uporabo strojnih orodij, medtem ko istočasno proizvajajo kvalitetne končne proizvode.
CATIA - Surface Machining omogoča visoko kvalitetne prizmatične in površinske strategije obdelave za proizvodnjo kalupov in orodij. NC programerji imajo popolno asociativnost s CATIA oblikovanjem kot tudi zmogljive sposobnosti avtomatizacije, s čemer se drastično zmanjša čas NC programiranja in obdelave.Vključeni moduli:


 • 3-Axis Surface Machining 2
 • Generative Shape Design 1
 • NC Manufacturing Review 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • Prismatic Machining 2
 • Shape Sculptor 2
CATIA Surface Machining

Multi-Axis Machining (MME)

V današnjem globalnem okolju je nujno da poidjetja hitro in odločno odgovorijo na zahteve kupca. Zaradi tega morajo podjetja hitreje proizvajati komponente, optimizirati uporabo strojnih orodij in v čim večji meri avtomatizirati programiranje strojev.
CATIA – Multi – Axis Machining omogoča visoko kvalitetne prizmatske in več-osne strategije za kompleksno obdelavo površin z najboljšimi rezultati kvalitete v svojem razredu. NC programerji imajo popolno asociativnost s CATIA dizajnom delov kot tudi zmogljive sposobnosti avtomatizacije, s čemer se drastično zmanjša čas NC programiranja in obdelave.Vključeni moduli:


 • Multi-Axis Surf. Mach. 2
 • 3-Axis Surface Machining 2
 • Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • Prismatic Machining 2
 • NC Manufacturing Review 2
 • Generative Shape Design 1
 • Shape Sculptor 2
Multi axis machining CATIA

Machine Tool Simulation (MTX)

Pred začetkom proizvodnje je pomembno preveriti postopek strojne obdelave, da bi lahko preprečili drago vlaganje v orodja za obdelavo in povečali njihovo uporabnost. Realna simulacija pomaga podjetjem da zmanjšajo čas priprave stroja ter čas mirovanja, medtem ko omogoča izvajanje izbrane strategije strojne obdelave.
CATIA – Machine Tool Simulation omogoča zgodnje preverjanje ISO kode za NC stroje, da bi se zagotovilo, da bo bila obdelava pravilno izpeljana. Popolnoma integrirana, NC simulacija stroja omogoča NC programerju da z lahkoto prehaja med definicijo poti orodja in validacijo poti orodja brez izgube časa pri prenosu ali pripravi podatkov.Vključeni moduli:


 • NC Machine Tool Simulation 2
 • DMU Space Analysis 2
 • NC Manufacturing Review 2
CATIA Machine tool simulation

Composites Manufacturing Preparation (CGX)

Podjetja se srečujejo z izzivi razvoja kompleksnih kompozitnih konstrukcij za proizvodnjo in kompozitnih proizvodov za masovno proizvodnjo. Da bi se lahko ti izzivi premagali, mora proizvodnja in inženiring učinkovito sodelovati med procesom razvoja proizvoda.
CATIA – Composites Manufacturing Preparation nudi popolnoma CATIA integrirano okolje namenjeno natančnemu oblikovanju kompozitnih proizvodov, kar omogoča inženirjem da vključijo vse omejitve proizvodnje v začetku procesa oblikovanja kompozita. S velikimi možnostmi sinhronizacije, ta modul predstavlja ključno vezo med inženirskim dizajnom i proizvodnjo.


Vključeni moduli:


 • CATIA – Composite Manufacturing
 • CATIA – Generative Shape Design 2
CATIA Composites Manufacturing Preparation

Kontaktirajte nas za več informacij