Shape Design & Styling Solutions

Shape Design & Styling Solutions

CATIA V5 nudi zelo intuitivna orodja za enostavno izdelavo, preverjanje in spreminjanje katerekoli vrste površin, od freeform površin do oblik strojnih elementov.


Concept Product Creation (CRE)

Concept Product Creation - CRE
Današnji konkurenčni trg zahteva od podjetij da hitro izročijo estetsko atraktivne proizvode za definiranje novih trendov. Glede na to da je dizajn ključen za ustvarjanje zvestobe kupcev in pridobivanje novih strank, morajo podjetja okrepiti identiteto svoje blagovne znamke in se razlikovati od konkurence.
CATIA - Concept Product Creation ponuja hitro tehnologijo modeliranja za industrijske oblikovalce neposredno v oblikovalskem okolju. Vsebuje zmogljiv mehanizem za osvetljevanje, ter omogoča realno simulacijo izgleda proizvoda za hitro preverjanje estetike.Vključeni moduli:


 • Photo Studio 2
 • FreeStyle Shaper 1
 • Imagine & Shape 2
 • FreeStyle Sketch Tracer 1
 • Generative Shape Design 1
Concept Product Craetion in CATIA

Reverse Engineering (REE)

Uporaba številnih sistemov za razvoj digitalnih proizvodov iz fizičnih prototipov je zapletena in draga, kar vodi do zamud v razvoju proizvoda. Podjetja zahtevajo intuitivno okolje, ki je ergonomsko in popolnoma integrirano, da bi se lahko doseglo hitro povračilo vloženega kapitala.
CATIA - Reverse Engineering omogoča hitro izdelavo fizičnih prototipnih oblik, da bi se lahko izboljšalo njihovo oblikovanje, s čimer je 3D virtualni model referenca. Vsebuje zmogljive tehnologije, ki omogočajo enostavno manipuliranje z velikim številom točk in njihovo pretvorbo v kvalitetne površine.


Vključeni moduli:


 • Generative Shape Design 1
 • Quick Surface Reconstruction 2
 • Digitized Shape Editor 2
 • STL Rapid Prototyping 1
 • Shape Sculptor 2
Reverse Engineering in CATIA V5

Freestyle Shape Design (FSX)

V tradicionalnih podjetjih, dizajnerski oddelki pogosto niso sistemsko urejeni, kar lahko povzroči težave pri spremembah dizajna. Pomanjkanje sodelovanja med inženirji vodi do povečanja iteracij in časa dizajniranja proizvoda.
CATIA - Freestyle Shape Design (FSX) se uporablja za dizajniranje detajlov na estetskih površinah, zahvaljujoč naprednim tehnologijam, ki omogočajo preoblikovanje konceptualnih oblik v high-end estetske oblike, katere so pripravljene za klaso – A ali proces proizvodnje.Glavne prednosti:

 • Intuitive environment enabling easy and fast design of high-end styled shapes
 • Interactive deformation of aesthetical shapes based on the spec-driven approach that allows immediate propagation of design changes
 • Compliance with aesthetical shape design standards thanks to a set of dedicated analysis tools and quality checkers
 • Fosters concurrent design through tight collaboration between designers and engineers in a single environment

 

Freestyle Shaper in CATIA

Realistic Dynamic Rendering (RRX)

Podjetja potrebujejo realno vizualizacijo svojih proizvodov v zgodnji fazi projektiranja da bi se lahko odpravila potreba po fizičnih prototipih, ter da bi se povečal interes kupcev s pomočjo prezentacije. Poleg tega, podjetja zahtevajo hitro pripravo marketinških in prodajnih materialov, da se proizvod pravočasno predstavi kupcu.
CATIA - Realistic Dynamic Rendering prinaša zmogljive tehnologije renderiranja v realnem času, kar omogoča ustvarjanje zelo realistične vizualizacije izgleda proizvoda. Prispeva v potrjevanju oblike proizvoda in generira vrhunske marketinške in prodajne slike, ter videoposnetke z neprekosljivo realnostjo v zgodnji fazi procesa razvoja proizvoda.


Vključeni moduli:


 • Real-Time Rendering 2
 • Photo Studio Optimizer 2
 • Photo Studio 2
Realistic Dynamic Rendering in CATIA

Vrprašajte za ponudbo