SIMULIA Tosca

SIMULIA Tosca

Tosca je rešitev iz SIMULIA portfolia, ki vključuje vodilne tehnologije za topološko optimizacijo struktur z namenom hitrega konstruiranja in oblikovanja lahkih in togih komponent, katere so odporne na utrujanje.

Tosca-Structure in Tosca-Fluid sta programski rešitvi, ki služita za optimizacijo topologije konstrukcijskih delov na osnovi obstoječih FEM in CFD simulacij.


Tosca-Structure se uporablja za optimizacijo delov in sklopov na temelju rezultatov mehanskih analiz.

Tosca-Fluid se uporablja za topološko optimizacijo na asnovi analize ne-parameterskega toka fluida.


Prevzamite brošuro o Tosca Structure programski rešitvi

Prevzamite brošuro o Tosca Fluid programski rešitvi


Kontaktirajte tehničnu ekipu za več informacij.


Tosca structure funkcionalnosti


Tosca fluid funkcionalnosti